Zaštita osobnih podataka

U ovome dijelu Plesni klub Point iznosi smjernice vezane uz prikupljanje, obradu i korištenje osobnih podataka korisnika ove web stranice. Osobni podaci definirani su temeljem odredbi važećeg Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN-103/2003; pročišćeni tekst NN-106/2012) kao “svaka informacija koja se odnosi na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može identificirati”. U kontekstu ove web stranice takvi bi podaci primjerice bili sljedeći: ime i prezime korisnika,  godina rođenja korisnika, broj mobilnog ili fiksnog telefona korisnika, e-mail adresa korisnika i slično. Svi navedeni podaci bit će prikupljani, obrađivani i korišteni u potpunosti sukladno važećim zakonskim odredbama i na zakonom propisan način, a svi korisnici ove web stranice pristupanjem i korištenjem ove web stranice daju svoj izričiti pristanak na prikupljanje, obradu i korištenje osobnih podataka na način i uz uvjete koji se navode u nastavku. U slučaju eventualnih promjena zakonskog uređenja vezanoga uz pitanja zaštite osobnih podataka Plesni klub Point  izvršit će potrebne promjene ili usklađivanja ovoga dijela, a kako bi u svakome trenutku korisnici ove web stranice i njihovi osobni podaci bili zaštićeni sukladno važećim zakonskim odredbama. Za takve promjene ili usklađivanje nije potrebno tražiti suglasnost ili odobrenje korisnika ove web stranice jer se radi o nužnim promjenama ili usklađivanju kako bi se u cijelosti ispoštovale zakonske odredbe.

 

  1. Izjava o zaštiti osobnih podataka

Uzimajući u obzir da je osobni podatak svaka informacija koja se odnosi na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može identificirati korisnici ove web stranice potvrđuju kako su pristupanjem i korištenjem ove web stranice u potpunosti upoznati s načinom prikupljanja osobnih podataka, te da daju svoju privolu odnosno suglasnost za obradu njihovih osobnih podataka u točno određene svrhe, a koje će korisnicima ove web stranice biti predočene u svakome konkretnome slučaju kada od njih budu traženi određeni osobni podaci (npr. Radi odgovora na upite korisnika i slično). Svaki korisnik ove web stranice slobodan je prilikom donošenja odluke o tome hoće li ili neće dati svoje osobne podatke kada to od korisnika bude traženo.

 

  1. Način prikupljanja osobnih podataka

Osobni podaci korisnika ove web stranice prikupljaju se njihovim dobrovoljnim davanjem od strane korisnika, ali i automatskim prikupljanjem informacija koje se stvaraju prilikom pristupa ovoj web stranici (IP adrese, cookies i slično). Ali osobni podaci u strogom zakonskom smislu, dakle podaci temeljem kojih je moguće identificirati fizičku osobu, bit će prikupljani isključivo temeljem privole odnosno suglasnosti korisnika (putem registracije na ovu web stranicu, slanjem e-maila i slično), dok će automatski prikupljeni podaci služiti u svrhu dobivanja podataka vezanih uz učestalost posjeta stranici, statistička istraživanja i slično.

 

  1. Jamstvo

Plesni klub Point  jamči korisnicima ove web stranice kako osobne podatke korisnika neće ni na koji način zloupotrijebiti, te da ih neće na bilo koji način neovlašteno ustupati trećim osobama. Ti se podaci mogu ustupiti trećim osobama u svrhu ispunjenja zakonskih obveza sukladno zahtjevima ovlaštenih institucija Republike Hrvatske (sudovi, policija, državno odvjetništvo i slično), te u drugim slučajevima kada to određuju posebni propisi Republike Hrvatske.

 

  1. Pravo uvida

Svaki korisnik ove web stranice koji je dao svoje osobne podatke, ima pravo u svakome trenutku te podatke provjeriti i po potrebi ispraviti. Provjera osobnih podataka vrši se na mjestu gdje su ti podaci dani, ili slanjem upita na e-mail adresu navedenu kasnije pod 8. (Pitanja i prijedlozi).

 

  1. Sigurnosne mjere

Prilikom prikupljanja osobnih podataka Plesni klub Point koristi uobičajene sigurnosne tehnologije i postupke (firewall, zaštita lozinkom). Prilikom korištenja i obrade osobnih podataka koriste se tehničke, kadrovske i organizacijske mjere zaštite osobnih podataka koje su potrebne da bi se osobni podaci zaštitili od slučajnog gubitka ili uništenja i od nedopuštenog pristupa, nedopuštene promjene, nedopuštenog objavljivanja i svake druge zlouporabe.

 

  1. Pitanja i prijedlozi

Sva naprijed navedena pravila vezana uz zaštitu osobnih podataka i uvjete korištenja postavljena su u Vašem interesu, a ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili prijedlog vezan uz navedenu tematiku, molimo Vas da nam se obratite na e-mail adresu: plesniklubpoint@gmail.com ili poštom na adresu: Mihovilova 31, 10430 Samobor, te ćemo nastojati što je moguće više usavršiti pitanje zaštite Vaših osobnih podataka i uvjete korištenja. U slučaju eventualnih zakonskih ili bilo kakvih drugih promjena vezanih uz ovu tematiku, Plesni klub Point će ažurno uskladiti ovdje navedena pravila s novim propisima, te će takva usklađena pravila od dana njihove objave na ovoj web stranici biti važeća prilikom Vašeg daljnjeg korištenja ove web stranice. Pitanja, komentari, prijedlozi ili slični podaci, koji budu poslani od strane korisnika ove web stranice i zaprimljeni od strane Plesnog kluba Point  neće se smatrati povjerljivima te će Plesni klub Point iste moći reproducirati, koristiti, objaviti i distribuirati drugima bez ograničenja, a ujedno će Plesni klub Point moći koristiti sve ideje, zamisli, vještine, tehniku ili znanje sadržano u takvim podacima za bilo koju svrhu.