Samoples_webcover_rovinj_S

SamoPles Dance Challenge, Rovinj Edition

SUBOTA 14.10.2023.

 

Prijave do 30. rujna 2023.

Sportska dvorana Valbruna, Stanka Pauletića 2, Rovinj, Hrvatska
Organizator – Plesni klub Point
Suorganizator – Udruga Roxanne Rovinj - Rovigno
Natjecanje plesnih grupa (4+) i formacija u određenim plesnim stilovima.

 • SamoPles Dance Challenge u Rovinju
 • Natjecanje koje naglasak daje na kvaliteti, manjem broju kategorija i plesnih stilova, te na zdravu konkurenciju i prijateljsku podršku između grupa.
 • Zahvalnica za sve plesače, medalje i pehar za sve grupe koje se plasiraju u prva 3 mjesta
 • Bodovi i komentari sudaca nakon natjecanja koreografima na uvid
 • Nagrada za najbolju koreografiju i za najbolji kostim (scenografiju)
 • Dimenzije scene su 14 m širine x 12 m dubine, pleše se na plesnom podu, te plesači će imati na raspolaganju dvije ulice sa svake strane, te prolaz iza scene.

NAČIN OCJENJIVANJA

1,2,3,4,5,6,7,8 SE RANGIRA PO OCJENAMA SUDACA FESTIVALA

OCJENE SE DAJU OD 1-10 OD STRANE TROJE SUDACA, ZBROJEM ISTIH DOBIJA SE UKUPAN BROJ BODOVA I MJESTO.

KRITERIJI OCJENJIVANJA JESU: TEHNIKA, KOREOGRAFIJA I MUZIKALNOST, USKLAĐENOST GRUPE, UKUPAN DOJAM.

point 1685

KATEGORIJE

 

BROJ PLESAČA TRAJANJE U MIN
MALA GRUPA 4-7 2:00 - 3:00
GRUPA 8-15 2:00 - 3:30
FORMACIJA 16-30 2:30 - 4:30

ZA KATEGORIJU PRODUCTION NUMBER TRAJANJE JE DO 4:30 I ZA GRUPE I ZA FORMACIJE, ZA MALE GRUPE, SOLO I DUO/TRIO NEMA PRODUCTION KATEGORIJE

DOBNA KATEGORIJA GODINE
MINI 5-7
DJECA 8-10
KADETI 11-12
JUNIORI 13-16
SENIORI 17+

Dobne kategorije se računaju tako da se uzima u obzir koliko plesač ima godina na dan takmičenja. Maksimalno 25% prijavljenih plesača može odstupati od zadanih dobnih parametara. Plesači koji su stariji više od 2 godine od zadanih parametara neće se moći prijaviti u tu dobnu kategoriju s mlađim plesačima, ali moguće je prijaviti cijelu grupu u stariju kategoriju.    

PLESNI STILOVI

 

JAZZ DANCE/LYRICAL JAZZ

CONTEMPORARY/MODERN

COMERCIAL/MTV STYLE

PRODUCTION NUMBER (samo za velike grupe i formacije)

URBAN FUSION/ STREET STYLES

OPEN

point 1187

PRAVILA

 • STRIKTNO SE PRIDRŽAVAJTE ODREĐENOG VREMENSKOG LIMITA VAŠIH KOREOGRAFIJA.
 • 30 MINUTA PRIJE VAŠEG NASTUPA BUDITE IZA SCENE SPREMNI ZA NASTUP
 • PAŽLJIVO PRATITE SATNICU FESTIVALA U SLUČAJU DA DOĐE DO NEKIH PROMJENA ZBOG KOJIH MORATE NASTUPITI RANIJE.
 • VATRA, PIROTEHNIKA I ZAPALJIVA SREDSTVA OPĆENITO NISU DOZVOLJENA NA SCENI, TE SU PLESAČI DUŽNI OSTAVITI SCENU ČISTOM NAKON NASTUPA
 • U SLUČAJU BILO KAKVOG PROBLEMA POTREBNO JE ODMAH OBRATITI SE ZAPISNIČKOM STOLU I KONTAKTIRATI ORGANIZATORA.
 • PRILAZ SUDSKOM STOLU NIJE DOZVOLJEN KAO NI KONTAKT SA SUCIMA.
 • NIJE DOZVOLJENO NESPORTSKO PONAŠANJE I ISTO ĆE BITI ODMAH SANKCIONIRANO.
 • DOZVOLJENO JE I PREPORUČLJIVO ŠIRITI DOBRU ENERGIJU I VIBRACIJE KAO I UPOZNAVATI SE S OSTALIM KLUBOVIMA I UČESNICIMA.
 • U SLUČAJU POVREDE NATJECATELJA, ODMAH OBAVJESTITE ORGANIZATORA KAKO BI SE ŠTO PRIJE PRUŽILA ADEKVATNA POMOĆ
 • SUCI IMAJU PRAVO PREBACITI KOREOGRAFIJU U DRUGU PLESNU DISCIPLINU UKOLIKO ISTA PREMA NJIHOVOM MIŠLJENJU NE SPADA U ODREĐENU KATEGORIJU ZBOG NEDOVOLJNOG BROJA KARAKTERISTIČNIH ELEMENATA, KVALITETE POKRETA KOJA SE NE UKLAPA U NAVEDENI STIL ITD.

KOTIZACIJA

10 EURA PO PLESAČU PO KOREOGRAFIJI ZA VELIKE GRUPE I FORMACIJE.

12 EURA PO PLESAČU PO KOREOGRAFIJI ZA MALE GRUPE (4-7 PLESAČA)

KOTIZACIJE JE POTREBNO UPLATITI DO PONEDJELJKA 02.10.2023. GODINE.


PRIMATELJ:
Plesni klub Point, Mihovilova 31, Hrastina Samoborska, 10430 Samobor

IBAN Primatelja :
HR2023600001102433528

Poziv na broj:
2023 – OIB

Opis plaćanja:
Kotizacija za SamoPles - Rovinj